home wie zijn we wat doen we? materieel voorwaarden contact
webdesign
Soil Solution 06 - 24 31 99 24 tkeimpema@soilsolutions.nl
wereldbol

Bodemsanering
In Nederland is de bodem op ongeveer 175.000 plekken zo vuil, dat deze moet worden schoongemaakt. De ernstigste vervuilingen komen door het dumpen van giftige stoffen op vuilnisbelten, maar ook de bodem van bedrijventerreinen en zelfs binnensteden is soms erg vies. Het schoonmaken van deze vuile grond noemen we bodemsanering. Dit betekent dat de grond zo goed mogelijk schoongemaakt wordt. Alleen erkende (officiëel goedgekeurde) bedrijven mogen vervuilde bodem saneren.

Deskundig Leidinggevende Projecten DLP
Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dienen leidinggevenden op een project over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne.

Wij gaan voor u aan het werk!
Soil Solutions is bevoegd om veiligheids- en bodembegeleiding voor u uit te voeren.
Bel voor meer informatie, of maak een afspraak met Theo Keimpema 06 - 24 31 99 24